بازگشایی موزه پیتزا در نیویورک

بازگشایی موزه پیتزا در نیویورک

موزه موقت پیتزا در بروکلین نیویورک بازگشایی شد. یکی از موسسان این موزه می‌گوید: «موزه پیتزا مکانی است برای کشف فرهنگ پاپ که حول پیتزا شکل گرفته است.»

موزه موقت پیتزا در بروکلین نیویورک بازگشایی شد. یکی از موسسان این موزه می‌گوید: «موزه پیتزا مکانی است برای کشف فرهنگ پاپ که حول پیتزا شکل گرفته است.»

موزه پیتزا بر اساس این ایده شکل گرفته که پیتزا غذایی جهانی است و همه می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند.

در موزه پیتزای بروکلین می‌توانید از ساحل پیتزایی، سالنی با پنیرهای قلابی آویزان و اتاقی مخصوص به پرتاب جعبه‌های خالی پیتزا دیدن کنید.

تازه‌ترین ویدیو