وقتی سیم یو اس بی باعث سقوط خودرو می‌شود

ویدیوها. وقتی سیم یو اس بی باعث سقوط خودرو می‌شود

روزانه صدها تصادف خودرو در گوشه و کنار جهان اتفاق می‌افتد اما اینکه خودرویی با سرعت دیوار پارکینگ را بشکافد و از طبقه دوم سقوط کند اتفاقی نادر است که در چین روی داد. خودرو دو نفر سرنشین داشت و هیچ کدام از آنها جراحت جدی برنداشتند.

روزانه صدها تصادف خودرو در گوشه و کنار جهان اتفاق می‌افتد اما اینکه خودرویی با سرعت دیوار پارکینگ را بشکافد و از طبقه دوم سقوط کند اتفاقی نادر است که در چین روی داد. خودرو دو نفر سرنشین داشت و هیچ کدام از آنها جراحت جدی برنداشتند.

راننده این خودرو قصد داشت از پارکینگ خارج شود اما به موقع فرمان را نگرداند. همین سهل انگاری کافی بود تا با سرعت به دیواره طبقه دوم برخورد کند و با سقف بر روی زمین فرو بیافتد.

به گفته راننده خودرو وی در لحظه حادثه تلاش می‌کرده سیم یو اس بی تلفن همراهش را که در کف خودرو افتاده بود پیدا کند و به همین دلیل هم به کلی حواسش پرت شده است. 

به کانال یورونیوز فارسی در تلگرام بپیوندید

تازه‌ترین ویدیو