گارد ساحلی ایتالیا نزدیک به دویست مهاجر دیگر را نجات داد

ویدیوها. گارد ساحلی ایتالیا نزدیک به دویست مهاجر دیگر را نجات داد

نزدیک به ۲۰۰ مهاجر که با قایق های پلاستیکی از شمال آفریقا و از طریق دریای مدیترانه در پی رسیدن به خاک اروپا بودند در آب های این دریا توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات داده شدند.

نزدیک به ۲۰۰ مهاجر که با قایق های پلاستیکی از شمال آفریقا و از طریق دریای مدیترانه در پی رسیدن به خاک اروپا بودند در آب های این دریا توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات داده شدند.

تا ماه نوامبر سال جاری میلادی (۲۰۱۶) حدود ۱۷۴ هزار مهاجر خود را با قایق از شمال آفریقا به ایتالیا رساندند اما حداقل ۴ هزار و ۷۰۰ مهاجر در دریای مدیترانه جان باختند.

تازه‌ترین ویدیو