برزیل؛ نجات دولفینی که به ساحل آمده بود
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

برزیل؛ نجات دولفینی که به ساحل آمده بود

گروهی از افرادی که در ساحل ایتاکیو چیرو در شهر نیتروی برزیل شنا می کردند یک دولفین را که در آب های کم عمق ساحل گیر افتاده بود، نجات دادند. آنها به کمک یکدیگر دولفین را به سمت آب های عمیق تر کشیدند. پس از این تلاش، دولفین توانست به دریا بازگردد.

گروهی از افرادی که در ساحل ایتاکیو چیرو در شهر نیتروی برزیل شنا می کردند یک دولفین را که در آب های کم عمق ساحل گیر افتاده بود، نجات دادند. آنها به کمک یکدیگر دولفین را به سمت آب های عمیق تر کشیدند. پس از این تلاش، دولفین توانست به دریا بازگردد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست