قهرمان مصری برای المپیک معلولان آماده می شود
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

قهرمان مصری برای المپیک معلولان آماده می شود

ابراهیم حسینی حمدتو ۱۰ ساله بود که در یک تصادف قطار معلول شد. او که دست هایش از بازو قطع شده، اکنون در مصر یک ستاره رشته تنیس روی میز است. او الهام بخش بسیاری از معلولان در این کشور بوده و اکنون که در ۴۱ سالگی به سر می برد برای مسابقات پارالمپیک در ریو دو ژانیرو که از هفتم تا هجدهم سپتامبر برپا خواهد شد، آماده می شود.

ابراهیم حسینی حمدتو ۱۰ ساله بود که در یک تصادف قطار معلول شد. او که دست هایش از بازو قطع شده، اکنون در مصر یک ستاره رشته تنیس روی میز است. او الهام بخش بسیاری از معلولان در این کشور بوده و اکنون که در ۴۱ سالگی به سر می برد برای مسابقات پارالمپیک در ریو دو ژانیرو که از هفتم تا هجدهم سپتامبر برپا خواهد شد، آماده می شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست