بزرگداشتی متفاوت برای میگل سروانتس در پارلمان اسپانیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بزرگداشتی متفاوت برای میگل سروانتس در پارلمان اسپانیا

در بزرگداشت چهارصدمین سالمرگ «دن میگل د سِروانتِس ساآودرا» رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس شهیر اسپانیایی، بازیگران در صحن پارلمان اسپانیا به اجرای بخشی از نمایشنامه های مشهور او پرداختند.

در بزرگداشت چهارصدمین سالمرگ «دن میگل د سِروانتِس ساآودرا» رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس شهیر اسپانیایی، بازیگران در صحن پارلمان اسپانیا به اجرای بخشی از نمایشنامه های مشهور او پرداختند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست