بزرگداشتی متفاوت برای میگل سروانتس در پارلمان اسپانیا

بزرگداشتی متفاوت برای میگل سروانتس در پارلمان اسپانیا

در بزرگداشت چهارصدمین سالمرگ «دن میگل د سِروانتِس ساآودرا» رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس شهیر اسپانیایی، بازیگران در صحن پارلمان اسپانیا به اجرای بخشی از نمایشنامه های مشهور او پرداختند.

در بزرگداشت چهارصدمین سالمرگ «دن میگل د سِروانتِس ساآودرا» رمان نویس، شاعر و نمایشنامه نویس شهیر اسپانیایی، بازیگران در صحن پارلمان اسپانیا به اجرای بخشی از نمایشنامه های مشهور او پرداختند.

تازه‌ترین ویدیو