رژه تابستانی همجنسگرایان در سیدنی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

رژه تابستانی همجنسگرایان در سیدنی

جشن و رژه سالانه همجنسگرایان همچون تابستان هر سال در شهر بندری سیدنی استرالیا برگزار شد. این جشن که یکی از بزرگترین فستیوال های دگرباشان جنسی در جهان است، اوایل سال ۱۹۸۰ و در پی تظاهرات همجنس گرایان شروع شد. این رژه در پی مسایل سیاسی و حمایت از حقوق دگرباشان جنسی شکل گرفت.

جشن و رژه سالانه همجنسگرایان همچون تابستان هر سال در شهر بندری سیدنی استرالیا برگزار شد. این جشن که یکی از بزرگترین فستیوال های دگرباشان جنسی در جهان است، اوایل سال ۱۹۸۰ و در پی تظاهرات همجنس گرایان شروع شد. این رژه در پی مسایل سیاسی و حمایت از حقوق دگرباشان جنسی شکل گرفت.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست