ترکیه: دو نفر در پی سقوط برف زخمی شدند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ترکیه: دو نفر در پی سقوط برف زخمی شدند

در یکی از خیابان های پر رفت و آمد شهر ریزه در ترکیه تکه های بزرگ برف که بر روی پشت بام مسجدی انباشته شده بود بر روی رهگذران سقوط می کنند.

در یکی از خیابان های پر رفت و آمد شهر ریزه در ترکیه تکه های بزرگ برف که بر روی پشت بام مسجدی انباشته شده بود بر روی رهگذران سقوط می کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست