ترکیه: دو نفر در پی سقوط برف زخمی شدند

ترکیه: دو نفر در پی سقوط برف زخمی شدند

در یکی از خیابان های پر رفت و آمد شهر ریزه در ترکیه تکه های بزرگ برف که بر روی پشت بام مسجدی انباشته شده بود بر روی رهگذران سقوط می کنند.

در یکی از خیابان های پر رفت و آمد شهر ریزه در ترکیه تکه های بزرگ برف که بر روی پشت بام مسجدی انباشته شده بود بر روی رهگذران سقوط می کنند.

تازه‌ترین ویدیو