شنا در هوای سرد زمستانی

شنا در هوای سرد زمستانی

حدود سی نفر در دریاچه برلین آلمان با پوشیدن لباس بابا نوئل در هوای ۶ درجه سانتیگراد شنا می کنند.

حدود سی نفر در دریاچه برلین آلمان با پوشیدن لباس بابا نوئل در هوای ۶ درجه سانتیگراد شنا می کنند.

تازه‌ترین ویدیو