تصاویر ویدئویی از محل سقوط هواپیمای روسی

تصاویر ویدئویی از محل سقوط هواپیمای روسی

تصاویر ویدئویی به دست آمده، محل سقوط هواپیمای روسی در شبه جزیره سینا در مصر را نشان می دهد. در این سانحه هوایی تمامی ۲۲۴ سرنشین و خدمه هواپیما جان باختند.

تصاویر ویدئویی به دست آمده، محل سقوط هواپیمای روسی در شبه جزیره سینا در مصر را نشان می دهد. در این سانحه هوایی تمامی ۲۲۴ سرنشین و خدمه هواپیما جان باختند.

تازه‌ترین ویدیو