زلزله در جنوب آسیا

ویدیوها. زلزله در جنوب آسیا

زمین لرزه روز دوشنبه در جنوب آسیا سیصد کشته بر جای گذاشت. بخش عمده تلفات متعلق به کشورهای پاکستان، افغانستان و هند بود. کانون این زمین لرزه در منطقه هندوکش افغانستان و قدرت آن نیز ۷.۵ در مقیاس ریشتر بود. عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

زمین لرزه روز دوشنبه در جنوب آسیا سیصد کشته بر جای گذاشت. بخش عمده تلفات متعلق به کشورهای پاکستان، افغانستان و هند بود. کانون این زمین لرزه در منطقه هندوکش افغانستان و قدرت آن نیز ۷.۵ در مقیاس ریشتر بود. عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

تازه‌ترین ویدیو