رقابت خودروهای خورشیدی در استرالیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

رقابت خودروهای خورشیدی در استرالیا

بزرگترین رقابت خودروهای خورشیدی در استرالیا برگزار شد. خودروهایی از داروین و آدلاید در این رقابت حضور داشتند.

بزرگترین رقابت خودروهای خورشیدی در استرالیا برگزار شد. خودروهایی از داروین و آدلاید در این رقابت حضور داشتند.

این خودروها با انرژی الکتریسیته که منبع آن نور خورشید است کار می کنند.

خودروهای حاضر در این رقابت اجازه داشتند که فقط با پنج کیلووات انرژی وارد رقابت شوند. این میزان ده درصد از انرژی کلی است که خودرو می تواند داشته باشد. بقیه انرژی باید در بین مسابقه و از طریق نور خورشید یا حرکت خودرو تامین می شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست