More about this topic

انرژی خورشیدی

موضوعات داغ روز

More about this topic

پنل‌های خورشیدی
در حال نمایش بعدی
آگهی
نصب پنل‌های خورشیدی روی یک سد آبی در سوئیس
در حال نمایش بعدی
آهنربای غول‌پیکر ساخت روسیه که برای پروژه ایتر به فرانسه ارسال شد
در حال نمایش بعدی
الجزایر؛ بازیگر نوین صحنه انرژی‌های تجدیدپذیر
در حال نمایش بعدی
بیلال احمد و خودروی خورشیدی‌اش
در حال نمایش بعدی
نمونه ای از نیروگاه شرکت ایتالیایی «انرژی دُم»
در حال نمایش بعدی
تصویرسازی از بادبادک‌های خورشیدی
در حال نمایش بعدی
 نیروگاه خورشیدی فضایی برق بیشتری را تولید کرده و  هیچکدام از هزینه سازی‌های نیروگاه‌های خورشیدی زمینی را نیز نخواهد داشت
در حال نمایش بعدی
کشاورزان چینی از گسترش پنل‌های خورشیدی عصبانی هستند
در حال نمایش بعدی
خانه‌های ما یکی از بزرگترین منابع تولید گازهای گلخانه‌ای هستند
در حال نمایش بعدی