ورزش نشان سلامتی است

ویدیوها. ورزش نشان سلامتی است

سومین دوره رقابتهای سه گانه در پاریس انجام شد. پانصد زن در این رقابتها که سه ورزش پایه شنا، دوچرخه سواری و دوی ماراتن در آن قراردارد با یکدیگر به رقابت پرداختند. این رقابت در راستای جمع آوری پول برای مبارزه با سرطان سینه، بیماری شایع زنان انجام شد.

سومین دوره رقابتهای سه گانه در پاریس انجام شد. پانصد زن در این رقابتها که سه ورزش پایه شنا، دوچرخه سواری و دوی ماراتن در آن قراردارد با یکدیگر به رقابت پرداختند. این رقابت در راستای جمع آوری پول برای مبارزه با سرطان سینه، بیماری شایع زنان انجام شد.

تازه‌ترین ویدیو