فعالیت انساندوستانه جانی دپ، بازیگر بزرگ سینمای هالیوود
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

فعالیت انساندوستانه جانی دپ، بازیگر بزرگ سینمای هالیوود

جانی دپ پیش از آغاز فیلمبرداری خون آشامان هالیوود در یک حرکت انساندوستانه در برزیل برای کودکان ناشنوا و کم شنوا فعالیت می کند.

جانی دپ پیش از آغاز فیلمبرداری خون آشامان هالیوود در یک حرکت انساندوستانه در برزیل برای کودکان ناشنوا و کم شنوا فعالیت می کند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست