فعالیت انساندوستانه جانی دپ، بازیگر بزرگ سینمای هالیوود

فعالیت انساندوستانه جانی دپ، بازیگر بزرگ سینمای هالیوود

جانی دپ پیش از آغاز فیلمبرداری خون آشامان هالیوود در یک حرکت انساندوستانه در برزیل برای کودکان ناشنوا و کم شنوا فعالیت می کند.

جانی دپ پیش از آغاز فیلمبرداری خون آشامان هالیوود در یک حرکت انساندوستانه در برزیل برای کودکان ناشنوا و کم شنوا فعالیت می کند.

تازه‌ترین ویدیو