فوران آتشفشان پیتون دو لا فورنز در جزیره رئونیون فرانسه

فوران آتشفشان پیتون دو لا فورنز در جزیره رئونیون فرانسه

آتشفشان «پیتون دو لا فورنز» در جزیره رئونیون فرانسه ۱۰ روز است که دوباره فعال شده است و فوران می کند. فوران این آتشفشان که چهارمین فوران آن در سال جاری است گردشگران را برای تماشا به خود جلب کرده است.

آتشفشان «پیتون دو لا فورنز» در جزیره رئونیون فرانسه ۱۰ روز است که دوباره فعال شده است و فوران می کند. فوران این آتشفشان که چهارمین فوران آن در سال جاری است گردشگران را برای تماشا به خود جلب کرده است.

تازه‌ترین ویدیو