More about this topic

آگهی
بحران قطع همکاری تعداد زیادی از شرکتها با یوتیوب ادامه دارد
در حال نمایش بعدی
گوگل کنترل بیشتری برروی سایت یوتیوب، سامانه وابسته به خود خواهد داشت
در حال نمایش بعدی
گفتگوی سه کاربر پرطرفدار یوتیوب با ژان کلود یونکر
در حال نمایش بعدی