More about this topic

کمیسر پیشین اروپا مدیر یک شرکت تجاری در بهشت مالیاتی باهاماس بوده است
در حال نمایش بعدی
آگهی
دولت ایرلند از تصمیم کمیسیون اروپا در محکومیت شرکت اپل فرجام خواهی می کند
در حال نمایش بعدی