محموله کشتی

More about this topic

آگهی
کشتی باری در خلیج جبرالطارق
در حال نمایش بعدی
ناوشکن یو‌اس‌اس کول آمریکا در خلیج عمان
در حال نمایش بعدی
محموله سلاح توقیف شده از سوی نیروی دریایی آمریکا
در حال نمایش بعدی
الی شارویت، فرمانده سابق نیروی دریایی اسرائیل
در حال نمایش بعدی
عکس ماهواره‌ای از ناوبندر مکران
در حال نمایش بعدی
عکس ماهواره‌ای از کشتی «اِور گیون» در کانال سوئز
در حال نمایش بعدی