More about this topic

پرتغال

موضوعات داغ روز

More about this topic

یورو ۲۰۱۶؛ شانزده تیم صعود کننده به مرحله یک هشتم مشخص شدند
در حال نمایش بعدی
آگهی
ماده سرطان زا در سمهای نباتی؛ کمیسیون اروپا تصمیم می گیرد
در حال نمایش بعدی
کمیسیون اروپا در مورد کسری بودجه پرتغال، اسپانیا و ایتالیا با نرمش برخورد می کند
در حال نمایش بعدی