کنسرت موسیقی به یاد قربانیان آتش سوزی های اخیر پرتغال

کنسرت موسیقی به یاد قربانیان آتش سوزی های اخیر پرتغال

اجرای کنسرت در لیسبون به یاد قربانیان آتش سوزی های اخیر پرتغال. جمعی از هنرمندان و موسیقی دانان در این کنسرت به اجرای برنامه پرداختند، اقدامی که با استقبال کم نظیر مردم روبرو شد.

اجرای کنسرت در لیسبون به یاد قربانیان آتش سوزی های اخیر پرتغال. جمعی از هنرمندان و موسیقی دانان در این کنسرت به اجرای برنامه پرداختند، اقدامی که با استقبال کم نظیر مردم روبرو شد.

تازه‌ترین ویدیو