More about this topic

آگهی
مرکل: عجله ای برای آغاز روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیست
در حال نمایش بعدی
پارلمان محلی ونیتو در ایتالیا خواهان به رسمیت شناختن کریمه است
در حال نمایش بعدی