More about this topic

ترامپ: شاید در مورد هواوی با چین توافق کردیم
در حال نمایش بعدی
آگهی
صدور دستور توقف مذاکرات تجاری با چین؛ ترامپ تعرفه واردات را افزایش داد
در حال نمایش بعدی
ترامپ: چین فورا تعرفه‌ها بر روی محصولات کشاورزی را لغو کند
در حال نمایش بعدی
ترامپ: در گفتگوهای تجاری چین و آمریکا «یک پیشرفت بزرگ» حاصل شده است
در حال نمایش بعدی
Reuters
در حال نمایش بعدی
جنگ تجاری چین و آمریکا
در حال نمایش بعدی