More about this topic

ملخ‌ها نیمی از محصولات کشاورزان کراچی پاکستان را از بین بردند
در حال نمایش بعدی
تاثیر کرونا بر بازار چای؛ افزایش قیمت‌ها و کمبود کارگر در فصل برداشت
در حال نمایش بعدی
آگهی
شیوع کرونا جشنوارۀ سالانۀ آبجوخوری آلمان را لغو کرد
در حال نمایش بعدی
 تحول در صنعت کشاورزی با بذرهای مقاوم به تغییرات اقلیمی
در حال نمایش بعدی
گزارش‌های یورونیوز از ایستگاه فضایی؛ کشاورزی در فضا
در حال نمایش بعدی
مجمع جهانی زنان آفریقا با موضوع توانمندسازی زنان روستایی برگزار شد
در حال نمایش بعدی
خیز چین برای ورود به تولید گلخانه‌ای زعفران
در حال نمایش بعدی
سرمایه گذاری‌های گستردۀ خارجی در استان «کوانزا سول» آنگولا
در حال نمایش بعدی
خطر انقراض گسترده حشرات با ۵۰ برابر شدن سموم در زمین‌های کشاورزی
در حال نمایش بعدی