آغاز جنگ ارتش اوگاندا با ملخ‌های مهاجم

ویدیوها. آغاز جنگ ارتش اوگاندا با ملخ‌های مهاجم

اوگاندا به عنوان مقصد تازه حمله ملخ‌ها که چندی است شرق آفریقا را با بحران تازه غذایی مواجه کرده، قرار گرفت. دولت اوگاندا تاکنون ۵ میلیون دلار برای مقابله با تخریب وسیع محصولات کشاورزی اختصاص داده و نیروهای ارتش این کشور وظیفه جنگ با این آفت را که سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد(FAO) آن را مخرب‌ترین آفت مهاجر جهان ارزیابی کرده، برعهده گرفته است. نیروهای ارتش این کشور نه با اسلحه‌های مرسوم بلکه با مخازن سموم آفت‌کش عازم نبرد شده‌اند. ملخ‌های مهاجم پیش از اوگاندا به سودان جنوبی، اتیوپی و کنیا نیز حمله کرده بودند. فائو وسعت این حمله را شدیدترین در نوع خود طی ۷۰ سال گذشته ارزیابی کرده است.

اوگاندا به عنوان مقصد تازه حمله ملخ‌ها که چندی است شرق آفریقا را با بحران تازه غذایی مواجه کرده، قرار گرفت. دولت اوگاندا تاکنون ۵ میلیون دلار برای مقابله با تخریب وسیع محصولات کشاورزی اختصاص داده و نیروهای ارتش این کشور وظیفه جنگ با این آفت را که سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد(FAO) آن را مخرب‌ترین آفت مهاجر جهان ارزیابی کرده، برعهده گرفته است. نیروهای ارتش این کشور نه با اسلحه‌های مرسوم بلکه با مخازن سموم آفت‌کش عازم نبرد شده‌اند. ملخ‌های مهاجم پیش از اوگاندا به سودان جنوبی، اتیوپی و کنیا نیز حمله کرده بودند. فائو وسعت این حمله را شدیدترین در نوع خود طی ۷۰ سال گذشته ارزیابی کرده است.

تازه‌ترین ویدیو