Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader

Find Us

آگهی

Space chronicles with Luca Parmitano

لوکا پارمیتانو، یکی از فضانوردان آژانس فضایی اروپا طی ماموریت شش ماهه خود موسوم به «فراتر» از ایستگاه بین المللی فضایی برای شما گزارش می کند

با همکاری

LIBRARY

گزارش‌هایی از فضا؛ فضانوردان در یک روز ۳۲ طلوع و غروب خورشید را می‌بینند
در حال نمایش بعدی
گزارش‌های یورونیوز از ایستگاه فضایی؛ کشاورزی در فضا
در حال نمایش بعدی
آگهی
گزارش‌های یورونیوز از ایستگاه فضایی؛ همراه با زنان فضانورد
در حال نمایش بعدی
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ تغییر باطری‌ها در ماموریت راهپیمایی فضایی
در حال نمایش بعدی
غذاهای خاورمیانه‌ای به ایستگاه فضایی رسید
در حال نمایش بعدی
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ آیا در فضا زودتر پیر می‌شویم؟
در حال نمایش بعدی
آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟
در حال نمایش بعدی
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ معدن‌کاوی روی مریخ و ماه با باکتری
در حال نمایش بعدی