Space chronicles with Luca Parmitano

لوکا پارمیتانو، یکی از فضانوردان آژانس فضایی اروپا طی ماموریت شش ماهه خود موسوم به «فراتر» از ایستگاه بین المللی فضایی برای شما گزارش می کند

با همکاری

LIBRARY

گزارش‌هایی از فضا؛ فضانوردان در یک روز ۳۲ طلوع و غروب خورشید را می‌بینند
Now playing Next
گزارش‌های یورونیوز از ایستگاه فضایی؛ کشاورزی در فضا
Now playing Next
گزارش‌های یورونیوز از ایستگاه فضایی؛ همراه با زنان فضانورد
Now playing Next
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ تغییر باطری‌ها در ماموریت راهپیمایی فضایی
Now playing Next
غذاهای خاورمیانه‌ای به ایستگاه فضایی رسید
Now playing Next
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ آیا در فضا زودتر پیر می‌شویم؟
Now playing Next
آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟
Now playing Next
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ معدن‌کاوی روی مریخ و ماه با باکتری
Now playing Next