ادامه عملیات فضاپیمای رزتا را دنبال کنید

ادامه عملیات فضاپیمای رزتا را دنبال کنید
نگارش از Euronews

پیش تر در تعقیب فضا پیمای رزتا، داستان تعقیب ستاره دنباله دار را بررسی کردیم. ببینیم چه اتفاقات جدیدی برای رزتا افتاده است.

پائولو فری، مدیر این پروژه می گوید: «در مرحله مهمی قرار گرفته ایم، چرا که از چند روز پیش عملیات جدیدی را آغاز کرده ایم و باید به یک ستاره دنباله دار دیگر نزدیک شویم.»

مدیر پرواز رزتا هم می گوید: «لحظه های حساسی را طی می کنیم. یا همه چیز خوب پیش می رود یا اینکه همه چیز را از دست خواهیم داد.»

پائولو فری، مدیر این پروژه می گوید: «ماههای آینده کارهای زیادی پیش رو داریم. باید حول یک ستاره دنباله دار بچرخیم، کسی پیش تر موفق به انجام آن نشده است. ما می خواهیم این کار غیر ممکن را عملی کنیم. باید پرواز را فرا بگیریم. رزتای عزیز، امیدوارم روشهای ما را برای نزدیکی به خودت بپذیری و توجه داشته باشی که در چند سال اخیر همواره به فکرت بوده ایم و امیدوارم که در ماههای آینده بخوبی با ما همراه باشی. راحت باش، تنها چند ماه بیشتر نمانده، نلرز و نشکن، آرام باش، بزودی کارمان به پایان می رسد.»

مطالب مرتبط