کیفیت زندگی کاری؛ ایجاد احساس رضایت و شادی در کارمندان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کیفیت زندگی کاری؛ ایجاد احساس رضایت و شادی در کارمندان

کار کردن قرار نیست همیشه با احساس خستگی و رنج همراه باشد، بلکه می توان سر کار احساس شادی، سلامتی و کارایی بیشتری داشت. در این برنامه کندو کاو در سوئد و آلمان با کارمندان و کارفرمایانی ملاقات می کنیم که همین نظر را دارند.

در اروپا بزرگسالان به طور متوسط یک سوم عمر خود را می خوابند، یک سوم آن را هم کار می کنند. البته بقیه عمرشان را به تفریح و سرگرمی نمی گذرد: انجام کارهای منزل، زمانی برای رفت و آمد به محل کار، پرداخت قبضها، خرید موادغذایی، تمیز کردن خانه و غیره. لیست کارهایی که باید انجام بدهند طولانی است.

پس چگونه می توان در محل کار، جایی که بیشترین ساعات عمر خود را می گذرانیم احساس شادی کنیم؟ صحبت از بطور متوسط ۴۰ ساعت در هفته است. طبق مطالعات، هر چه بیشتر درمحل کار احساس شادی و رضایت داشته باشید، کارایی تان بیشتر خواهد شد. پس شادی در محل کار هم به نفع کارمند است، هم به نفع کارفرما و هم به نفع کل جامعه.

دراین برنامه کندوکاو می بینیم که در سوئد تعدادی از شرکتها ساعات کار روزانه را کاهش داده اند و همه از آن خوشحالند. به گوتنبرگ، دومین شهر سوئد می رویم. در بسیاری از شرکتهای خصوصی و دولتی در این شهر ساعت کاری از هشت ساعت به شش ساعت در روز کاهش پیدا کرده است، بدون اینکه حقوق کارمندان تغییری بکند. در آلمان هم می بینیم که انعطاف ساعات کاری بیشتر می شود.