پس لرزه های «برکسیت» در بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پس لرزه های «برکسیت» در بریتانیا

بیش از سه ماه از زمان برگزاری همه پرسی «برکسیت» در بریتانیا می گذرد. می توانیم تا هر زمان که دلمان بخواهد درباره تاثیر درازمدت رای شهروندان این کشور به خروج از اتحادیه اروپا گمان پردازی کنیم. اما تا زمانی که بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون نرود، یعنی تا دست کم دو سال دیگر، درباره هیچ چیز نمی توان اطمینان داشت.

پس از گذشت بیش از سه ماه از برگزاری «برکسیت» در بریتانیا، زندگی روزمره شهروندان اروپایی مقیم بریتانیا و بریتانیایی هایی که در یکی از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا زندگی می کنند، تحت تاثیر قرار گرفته است.

کارگران و کارمندان اروپایی مقیم بریتانیا نگرانند که مجبور به ترک بریتانیا شوند، و برخی از آنها سخت تلاش می کنند تا شهروند بریتانیا شوند.
در اولین گزارش این برنامه به بریتانیا و فرانسه می رویم و درباره پیامدهای کوتاه مدت و ملموس «برکسیت» بر زندگی شهروندان اروپایی و بریتانایی با آنها صحبت می کنیم. در فرانسه با صاحبان کسب و کار بریتانیایی را ملاقات می کنیم که بدنبال تابعیت فرانسوی هستند و در بریتانیا هم شهروندان اروپایی را می بینیم که در این کشور زندگی می کنند و می خواهند شهروند بریتانیا شوند.

از سوی دیگر بخشهای پررونق اقتصاد بریتانیا، مثل بخش فناوری و بخش های مالی هم به همین اندازه نگران آینده هستند و به فکر این هستند که به کشورهای دیگر اروپا نقل مکان کنند. رای به «برکسیت» به اقتصاد حوزه دیجیتال لطمه زده است. این بخش ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می کند صاحبان شرکتهای تجاری این حوزه هم از مخالفان خروج از اتحادیه اروپا بودند.

در دومین بخش این برنامه کندوکاو می بینیم که «رای خروج» مدیران، کارمندان و سرمایه گذاران شرکتهای فناوری را در بریتانیا بیشتر از قبل نگران کرده است.

پیامدهای دراز مدت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر اقتصاد این کشور و روابط تجاری آن با شرکای تجاری اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟ این پرسش را با آندره ساپیر، اقتصاددان و از محققان ارشد اندیشکده بروئگل در بروکسل مطرح می کنیم. از نظر او مهمترین دوره، دوره گذار خواهد بود.