سران اتحادیه اروپا، بریتانیا چه می خواهد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Mohsen Salehi
سران اتحادیه اروپا، بریتانیا چه می خواهد؟

گزارش تفصیلی

واضح بگویم، اتحادیه اروپا هرگز در چنین شرایط دشواری قرار نداشته است

اجلاس دو روزه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل آغاز می شود. موضوع ماندن و یا خروج بریتانیا از این اتحادیه محور اصلی مذاکرات است. رهبران نهادهای اروپا مذاکرات پیش رو را حساس و سرنوشت ساز خواندند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت: «تنها یک گزینه داریم و آن هم ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپاست. گزینه دیگری مطرح نیست.»

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا اظهار داشت: «واضح بگویم، اتحادیه اروپا هرگز در چنین شرایط دشواری قرار نداشته است.»

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا نیز گفت: «در شرایط حساسی هستیم و خطر شکست در این مذاکرات واقعی است. محتاط باشیم. آب رفته به جوى باز نمى گردد.»

دولت بریتانیا در پی کسب امتیازاتی از رهبران اروپایی پیش از برگزاری همه پرسی درباره ادامه عضویت در اتحادیه اروپاست.

این کشور خواهان کسب چه نوع امتیازاتی است؟ نخست آنکه قدرت بیشتری به پارلمانهای کشورهای عضو واگذار شود. یعنی اینکه نمایندگان پارلمان قدرت رد قوانین اروپایی را داشته باشند.

دوم اینکه روند ادغام سیاسی این کشور در اتحادیه اروپا متوقف شود. در صورت پذیرش این خواسته، روند کلی ادغام سیاسی کشورهای اروپایی با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

سومین خواسته بریتانیا، دادن قدرت بیشتر به کشورهایی است که عضو منطقه پولی یورو نیستند. در واقع لندن خواستار تاثیرگذاری در تصمیمات «گروه یورو» است.

و در آخر، بریتانیا می خواهد که مقررات مربوط به کمکهای اجتماعی به مهاجران اروپایی تغییر کند. کشورهای شرق اروپا مخالف شدید این خواسته هستند. تعداد زیادی از اتباع این کشورها در بریتانیا زندگی می کنند و در صورت پذیرش این درخواست برخی از آنها از دریافت کمکهای اجتماعی محروم می شوند.

حال باید دید که آیا سران اروپایی به توافق خواهند رسید یا اینکه روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد.