لغو مقررات روادید برای شهروندان اوکراین، گرجستان و کوزوو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
لغو مقررات روادید برای شهروندان اوکراین، گرجستان و کوزوو

بدنبال مناقشات در اوکراین، روز جمعه، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت اتحادیه اروپا باید مقررات روادید را برای دیدارهای کوتاه مدت شهروندان اوکراین، گرجستان و کوزوو از اروپا، لغو کند.

قرار است کمیسیون اروپا در سال جدید، پیشنهادات رسمی خود را در این ارتباط برای تصویب رهبران اتحادیه و پارلمان اروپا تدوین کند.

این تصمیم به مذاق روسیه که خود سالها در تلاش لغو روادید برای شهروندانش به اروپا بوده است، خوش نخواهد آمد. در اوایل سال جاری و بدنبال بحران الحاق کریمه و مناقشات اوکراین، مذاکرات روادید میان روسیه و اتحادیه اروپا متوقف شد.

در این میان، معاهده بازرگانی آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا از اول سال آینده، حدود دو هفته آینده، بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.

گرجستان هم که دو ایالت خود را به روسیه باخته است، از این تصمیم کمیسیون اروپا استقبال کرده است.