توافق کشورهای اروپایی بر سر پروژه تقسیم پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توافق کشورهای اروپایی بر سر پروژه تقسیم پناهجویان

نزدیک به ۱۲۰ هزار تن از پناهجویان به اروپا در کشورهای مختلف این قاره تقسیم خواهند شد. به گفته وزیر کشور جمهوری چک وزرای کشور کشورهای اروپایی بر سر طرح پذیرش پناهجویان به توافق دست یافتند. رومانی، اسلوواکی و مجارستان مخالفان اصلی این طرح بودند.