جلسه بی نتیجه وزرای دارایی حوزه پولی یورو درباره یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جلسه بی نتیجه وزرای دارایی حوزه پولی یورو درباره یونان

نشست روز پنجشنبه وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه پولی یورو درباره بحران مالی یونان بدون نتیجه پایان یافت. بدین ترتیب، یونان همچنان در سایه ورشکستگی قراردارد.

یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان پس از خاتمه نشست گفت: «تعدادی از همکاران، متن ما و همچنین متن سازمان ها دیگر را نقد کردند. در “یورو گروپ” تصمیم به ادامه مذاکرات گرفتیم. طرفهای مقابل بار دیگر پیشنهادهای ما و همچنین پیشنهادهای خود را ارزیابی خواهند کرد. گفتگوها با دولت یونان تا زمان رسیدن به توافق ادامه خواهد یافت.»

قرار است چهارمین نشست وزرای دارایی حوزه پولی یورو روز شنبه آینده برگزار شود.