آیا مبارزه با کاهش تبعیض جنسیتی در اروپا شکست خورده است؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا مبارزه با کاهش تبعیض جنسیتی در اروپا شکست خورده است؟

اروپا راه درازی تا تامین برابری زن و مرد در پیش دارد، شاخصِ برابری جنسی در اروپا ۵۴ از ۱۰۰ است و اختلاف میان دستمزدها در حدود ۱۵ درصد باقی مانده است.

پارلمانِ اروپا اخیراً یک برنامه ۸۱ ماده ای تدارک دیده است که از اروپا می خواهد تا شکافِ جنسی را در زمینه دستمزد، مقرری و پُستهای ریاست از میان بردارد.

از سوی دیگر، برخی از پارلمانها درباره حمایت از سقط جنین و آموزش جنسی به این برنامه اعتراض کرده اند. این برنامه همچنین از حقوق جنسیِ مادران پشتیبانی کرده و می خواهد که برای مبارزه با تبعیض، خشونت، ختنه و خشونتِ سایبری علیه زنان و دختران اقداماتِ بیشتری صورت گیرد. آیا این برنامه خیلی بلندپروازانه است؟ و یک پارلمان تا چه حد می تواند قدرت خود را در زمینه برابری جنسی به کار گیرد؟

این قسمت از مجموعه تلویزیونی بیست و پنج ثانیه به موضوع تلاشها برای کاهش تبعیض جنسیتی می پردازد. سه میهمان این برنامه عبارتند از ایراتس گراسیا پِرِز، گرداننده کمیسیونِ حقوق زنان و برابری جنسی و عضو حزب سوسیال دموکرات، بئاتریس ون استوک که عضو همین کمیته و نیز عضو حزب آلترناتیو فور دوتچلند است و همچنین ویویان تِیتلبام، رئیس تالارِ زنان اروپا، یک سازمان معّرف نهادهای زنان در سراسر اروپاست.