تجدیدنظر در مقررات هواپیمایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجدیدنظر در مقررات هواپیمایی

سقوط هواپیمای آلمانی “جرمن وینگ” بر فراز فرانسه، هم اکنون بعنوان یکی از دلخراشترین سوانح در تاریخ هواپیمایی در اروپا تلقی می شود.

این سئوال مطرح است که آیا دو خلبان هواپیما مقررات هواپیمایی را رعایت کرده بوده اند یا نه.

الکساندر دوبرینت، وزیر ترابری آلمان می گوید: “من با حضور هم خلبان و هم کمک خلبان در کابین هواپیما موافقم که شرایطی بوجود نیاید که یکی از آنها در خارج از کابین قفل نشود.”

در حال حاضر از شرایط استخدامی خلبانها گذشته، مقررات ویژه ای برای کنترل سلامتی و قابلیت خلبانهای هواپیماهای غیرنظامی وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: “طبق مقررات استخدامی خلبانها، در حال حاضر، معاینه سالیانه یا شش ماهه خلبانهای مسنتر برای ادامه کار آنها کافی است و هیچگونه کنترلی در این مورد در سطح اروپا وجود ندارد.”

مقامات اروپا تجدید نظر در مقررات هواپیمایی را مد نظر قرار داده اند.