مجله هفتگی اروپا؛ ادامه کشمکش میان یونان و اروپا

مجله هفتگی اروپا؛ ادامه کشمکش میان یونان و اروپا
نگارش از Euronews

مجله اروپای این هفته به ادامه کشمکش های میان یونان و اعتباردهندگان بین المللی اش اختصاص دارد، اما پیروزی کوچک فرانسه در هفته گذشته بر متحدینی که

مجله اروپای این هفته به ادامه کشمکش های میان یونان و اعتباردهندگان بین المللی اش اختصاص دارد، اما پیروزی کوچک فرانسه در هفته گذشته بر متحدینی که دویست سال پیش ناپلئون را در واترلو شکست دادند هم نقل محافل بود.

مطالب مرتبط