آِیا کمیسیون اروپا اعتماد پارلمان را جلب خواهد کرد؟

آِیا کمیسیون اروپا اعتماد پارلمان را جلب خواهد کرد؟
نگارش از Euronews

هفته گذشته بود که ائتلاف دو گروه راست گرای پارلمان اروپا متشکل از حزب استقلال بریتانیا و پنج ستاره ایتالیا، موفق شدند پارلمان را بر آن دارند تا در ارتباط با اقدامات ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در مورد مقررات مالیاتی، به او رای اعتماد یا عدم اعتماد بدهد. آقای یونکر متهم است که در دوران نخست وزیریش بر لوکزامبورگ، به شرکتهای بین المللی کمک کرده مالیات کمتری بپردازند.

پارلمان اروپا بروی سه نکته به شور می نشیند: رای اعتماد به آقای یونکر در ارتباط با کمکهای مالیاتی او به شرکتهای بین المللی در دوره نخست وزیریش بر لوکزامبورگ، طرح سیصد میلیارد یورویی او برای سرمایه گذاری بروی طرحهای عمرانی، و بودجه اعضای اتحادیه اروپا. برخی از نمایندگان پارلمان خواهان مجازات فرانسه برای تخطی از مقررات بودجه اتحادیه هستند.

مطالب مرتبط