مجله هفتگی اروپا؛ یونکر سکوت خود را می شکند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ یونکر سکوت خود را می شکند

اظهار نظر ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا در مورد جنجال مالیاتی، حمایت دیوان عالی اروپایی از اعمال محدودیت بر کمک هزینه های رفاهی و نیز انتقاد نمایندگان پارلمان اروپا از ترکیه در مورد مناقشه ارضی آن کشور با قبرس، از موضوعات این هفته مجله هفتگی اروپاست که فریبا مودت، گزارشگر یورنیوز در بروکسل آن را اجرا کرده است.