کارت پارکینگ آبی رنگ برای افراد با ناتوانی جسمی در اتحادیه اروپا

کارت پارکینگ آبی رنگ برای افراد با ناتوانی جسمی در اتحادیه اروپا
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
آگهی

در این برنامه سخن شما یکی از کاربران از طریق اینترنت از لیوبلیانا در اسلوونی پرسش خود را مطرح کرده است. وی پرسیده است: «من قصد دارم با خودرو به کشورهای مختلف اروپایی سفر کنم. سفرم را از اسلوونی شروع خواهم کرد. سؤالم این است که به علت ناتوانی جسمی چه حقوقی برایم در نظر گرفته شده؟ آیا خواهم توانست ماشینم را در تمام مکانهایی در کشورهای اروپایی به این منظور در نظر گرفته شده، پارک کنم؟»

نینا کودِلکوا، از نهاد EUROPE DIREC (دفتر ارتباط مستقیم با شهروندان اتحادیه اروپا) پاسخ می دهد: «با کارت پارکینگی که از سال ۱۹۹۸ در اروپا رایج شد، افرادی که ناتوانی جسمی دارند و از تسهیلات پارکینگ ویژه در کشور محل اقامت خود استفاده می کنند می توانند با راحتی بیشتری به مناطق دیگر اتحادیه اروپا سفر کنند و از تسهیلات پارکینگ ویژه افراد با ناتوانی جسمی در آن کشورها استفاده کنند.»

وی می افزاید: «این وضعیت، حاصل پیشنهاد اتحادیه اروپا به کشورهای عضو است که در آن درخواست شده است که کارتهای پارکینگ برای افرادی که ناتوانی جسمی دارند، استاندارد شود و این کارتها در تمام کشورهای اتحادیه اروپا اعتبار داشته باشد تا سفر با خودرو به همه کشورهای اروپا برای این افراد آسان شود. به این منظور، برای شکل ظاهری این کارت اروپایی از جمله طول، عرض، رنگ، جنس و همچنین محتوای آن و اینکه اطلاعات مربوط به کشورهای اتحادیه اروپا در کجای آن نمایش داده شود، پیشنهادهای شده بود. شما ممکن است این کارت آبی رنگ را پشت شیشه جلوی برخی خودروها دیده باشید. کشورهای اتحادیه اروپا مسئول صدور این کارتها هستند. هر کشور از تعاریف خود برای ناتوانی جسمی استفاده می کند و روش دریافت کارت را خود، معین می کند.»

خانم کودلکوا در مورد اینکه این کارت چگونه در سراسر اتحادیه اروپا عمل می کند، می گوید: «این پیشنهاد بر اساس اصل احترام متقابل تهیه شده است. یعنی هدف این نبوده است که نحوه دریافت کارت پارکینگ برای افراد با ناتوانی جسمی، در سطح هر کشور تغییر داده شود و یا حقوق افرادی را که ناتوانی جسمی دارند در سراسر اتحادیه اروپا یکسان شود. ولی هر کس که با این کارت در اتحادیه اروپا سفر می کند، در هر کشور از همان حقوقی برخوردار خواهد بود که افراد ساکن آن کشور از آن برخوردارند. برای دریافت این کارت پارکینگ آبی رنگ می توانید با مقامات مسئول در کشور خودتان تماس بگیرید.»

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

تأمین امنیت مسافران پس از سانحه هوایی جرمن وینگز

قوانین مربوط به کارمندان مأمور در اتحادیه اروپا

انواع دروس آنلاین و تفاوتهای آنها