آیا سازمان اطلاعات و امنیت اتحادیه اروپا ضروری است؟

آیا سازمان اطلاعات و امنیت اتحادیه اروپا ضروری است؟
نگارش از Euronews

آیا اتحادیه اروپا نیازمند یک سازمان اطلاعات و امنیت است؟ سازمانی که می تواند بر قدرت تدافعی اتحادیه اروپا بیافزاید.

اما آیا سران کشورهای اروپایی حاضرند در این زمینه سرمایه گذاری و بعضا اطلاعات سری و امنیتی خود را با یکدیگر تقسیم کنند؟ و در این صورت چگونه می توان از داده های اطلاعاتی به بهترین نحو ممکن محافظت کرد تا به آزادی های مدنی و فردی آسیب وارد نشود؟

شنود و جمع آوری مکالمات و داده های اروپاییان توسط سازمان های آمریکایی بحث بر سر این موضع را مطرح کرده است.

در برنامه این هفته «بیست و پنج ثانیه» با مخالفان و موافقان این طرح گفت و گو می کنیم.

مطالب مرتبط