حفاظت از داده ها و اطلاعات خصوصی شهروندان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حفاظت از داده ها و اطلاعات خصوصی شهروندان

جنگ سایبری می تواند باعث تنشهای گسترده ای شود. داستان ادوارد اسنودن شاهدی بر این مدعاست.همزمان در ماههای اخیر، تنشهای بین چین و آمریکا در این زمینه بروز کرده است.

اروپایی ها هم از دخالت نهادهای امنیتی آمریکا خشمگین هستند. بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا بر این باورند که رسوایی پریسم، اعتماد بین اروپا و آمریکا را که طی بیست سال بازسازی شده بود، یک شبه بر هم ریخت.

دولت آمریکا می گوید تنها برای افشای تروریسم و مبارزه با اخلال در امنیت ملی این کشور به اطلاعات دسترسی داشته و آنها را بررسی می کند. موضوعی که برای بسیاری از جمله شهروندان و برخی از سیاستمداران اروپایی غیرقابل قبول است.