عامل حمله به کنیسه شهر هاله در آلمان به حبس ابد محکوم شد

اشتفان بالیت عامل حمله در شهر هاله
اشتفان بالیت عامل حمله در شهر هاله   -  Copyright  AP Photo
نگارش از یورونیوز

دادگاه عالی ایالتی آلمان اشتفان بالیت را به اتهام قتل دو نفر و نفرت پراکنی و یهودی ستیزی به حبس ابد محکوم کرد.

دادگاه عالی ایالت ناومبرگ آلمان، عامل حمله به کنیسه شهر هاله را به سنگین ترین مجازات، حبس ابد محکوم کرد.

اشتفان بالیت در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ در شهر هاله آلمان جان دو نفر را گرفته بود.

دادگاه عالی ایالتی آقای بالیت را به خاطر قتل و تلاش برای «کشتارگسترده» و همچنین نفرت پراکنی یهودی ستیزانه به حبس ابد محکوم کرد.

حکم دادگاه به‌گونه ای خواهد بود که آزادی و تجدیدنظر در حکم این مجرم را حتی پس از تحمل ۱۵ سال زندان منتفی می کند.

البته وکلای اشتفان بالیت اعلام کردند که حکم فعلی قابل فرجام خواهی است.

اشتفان بالیت دراکتبر سال ۲۰۱۹ تلاش کرده بود، ۵۰ نفر از یهودیان حاضر در کنیسه شهر هاله را به رگبار ببندد اما به دلایل امنیتی موفق به این کارنشد و خارج از کنیسه دو نفر دیگر را به قتل رساند. یک زن رهگذر ۴۰ ساله و یک جوان ۲۰ ساله که مقابل کنیسه ساندویچ فروشی داشت. 

اشتفان بالیت ۲۸ ساله به راستگرای افراطی گرایش دارد. دادگاه انگیزه اصلی این حمله تروریستی را مهاجرستیزی و یهودی ستیزانه عنوان کرده است.

مطالب مرتبط