ویدئو؛ مردمی که برای نجات جان یک انسان «دست به دست» هم دادند

Courtasy: "VK: Elizaveta Demina"
Courtasy: "VK: Elizaveta Demina"   -  Copyright  P. S. VK is a Russian social media
نگارش از یورونیوز فارسی

همه چیز در چند لحظه اتفاق افتاد. عابری که شاهد غرق شدن زنی در آب بود بی‌درنگ خودش را به آب زد. بقیه نیز به سرعت زنجیره انسانی شکل دادند تا بتوانند این دو نفر را نجات دهند.

ده ها نفر از مردم شهر پرم در روسیه برای نجات یک زن غرق شده دست به دست هم دادند. آنها با تشیکل یک زنجیره انسانی توانستند این دو را از از رودخانه بیرون بکشند.
ماجرا از این قرار بود که رهگذری که از منطقه عبور می‌کرد شاهد غرق شدن زنی در رودخانه بود و بی‌درنگ برای نجات او به درون آب پرید.

این فرد موفق می‌شود زن را تا نزدیکی ساحل بیاورد و پس از آن برخی دیگر از مردم با شکل دادن یک زنجیره انسانی آن دو را از سراشیبی لغزانی که به رودخانه منتهی می‌شد بالا کشیدند.
زن نجات یافته به بیمارستان فرستاده شد با این حال خطر جدی او را تهدید نمی‌کرد.

مطالب مرتبط