فرانسه با افزایش مدت مرخصی فوت فرزند موافقت کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز
مجلس ملی فرانسه
مجلس ملی فرانسه   -   کپی رایت  حزب در راه ماکرون

دولت فرانسه با افزایش مدت مرخصی براثر فوت فرزندان موافقت کرد.

موریل پنیکو، وزیر کار فرانسه در حالی یکشنبه از افزایش هفت روزه مرخصی فوت فرزند خبرداد که پیش تر روز پنج شنبه حزب حاکم و حامی دولت در پارلمان،  پیشنهاد افزایش دوره مرخصی را ردکرده بود. طبق این طرح قراربود دوره مرخصی پدرومادرهایی که فرزندشان را از دست می دهند از پنج روز به دوازده روز افزایش یابد.

موریل پنیکو پس از دریافت دستور مستقیم از امانوئل ماکرون تصمیم گرفت علی رغم رای اکثریت در مجلس ملی فرانسه، روزهای ویژه مرخصی پس از مرگ فرزندان را افزایش دهد.

وی اعلام کرد که به جز مسائل اقتصادی باید «اصول انسانی» را نیز درنظر گرفت. وی به رسانه ها گفت: «والدینی که فرزندان خود را از دست می دهند نه تنها پس از ده روز بلکه یک ماه و دو ماه نیز نمی توانند چنین درامی را فراموش کنند.» این در حالی است که پیش از فشارهای مخالفان، دولت فرانسه قصد افزایش دوره مرخصی را نداشت.

در واقع پس از مخالفت اکثر نمایندگان پارلمان فرانسه، عضو حزب «جمهوری به پیش» به رهبری امانوئل ماکرون، با قانون افزایش دوره مرخصی مخالفان دولت «چشم پوشی و انکار دولت روی اصول و ارزش های انسانی» را دستاویز حملات جدید به دولت بحران زده ماکرون کردند.

اولین بار نورد گی بریکو، نماینده عضو حزب او د ای، حزب متحد دولت، پیشنهاد افزایش دوره مرخصی پس از مرگ فرزندان را مطرح کرده بود. اما در جلسه بحث و گفتگو درباره این پیشنهاد در مجلس نماینده حزب «جمهوری به پیش» از منطقه وار گفت: « این کارفرماست که نهایتا می تواند تصمیم بگیرد تا چه اندازه می خواهد به کارمندان خود پس از مرگ فرزندان مرخصی بدهد.» این سخنان واکنش های بسیاری را در جبهه مخالفان از جمله احزاب چپ فرانسه برانگیخت.

فرانسوا روفن از حزب چپ گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در صحن پارلمان گفت: «داریم از دردناک ترین درد بشر صحبت می کنیم و حامیان مسکین و بی ارزش دولت به جیب های خود و کارفرمایان می اندیشند.»

حتی رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه که مخالف سیاست های چپ و ضدلیبرالی است اعلام کرد که قانون افزایش دوره مرخصی باید بازبینی شود و نمایندگان باید به این افزایش رای مثبت بدهند.

دولت امانوئل ماکرون نزدیک به دو ماه است که به دلیل قانون اصلاح بازنشستگی تحت فشار اعتراضات و اعتصاب های بی سابقه در سی سال اخیر قرارگرفته است. مخالفان طرح اصلاح بازنشستگی دولت را کاملا مدافع منافع کارفرما و مخالف ارزش های کار و شان کارمندان و کارگران می شمارند و امانوئل ماکرون را متهم به تبیعیت از سیاست های نئولیبرال می کنند.