2019-11-13

تحقیقات برای استیضاح ترامپ؛ آغاز جلسات علنی استماع شاهدان در کنگره
در حال نمایش بعدی
آگهی