انگشت اتهام قتل نوزاد یک روزه به سوی مادر ۱۶ ساله‌‌

انگشت اتهام قتل نوزاد یک روزه به سوی مادر ۱۶ ساله‌‌
نگارش از Euronews

به گزارش وبسایت اینساید یک مادر ۱۶ ساله آمریکایی متهم به کشتن نوزاد یک روزه‌ خود شد.

براساس اظهارات پلیس دنور در ایالت کلرادو، آلایا داوتسون یک ساعت پس از زایمان سنگی را در گلوی نوزاد خود قرار داد که سبب خفگی و مرگ وی شد.

آلایا داتسون به پلیس گفته بود که از بارداری خود مطلع نبوده و زمانی که حمام می‌کرد نورادش به دنیا آمده است. او ادعا کرد که دست و پای نوزاد در هنگام تولد تکان می‌خورده اما نوزاد گریه نمی‌کرده است. وی پس از زایمان نوزاد را در یک پتو پیچید، او را در ایوان گذاشت و سنگی را در گلوی وی قرار داد.

مادر این نوجوان او را با لباسی خون آلود یافت، با دنبال کردن رد خون به پتویی که نوزاد در آن پیچیده شده بود، رسید و با پلیس تماس گرفت. با اینحال آلایا مدعی شده است که نوزادش مرده به دنیا آمده و وی در مرگ او نقشی نداشته است.

مطالب مرتبط