پزشکان آمریکایی اعضای قل مرده را از نوزاد ۱۰ماهه جدا کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پزشکان آمریکایی اعضای قل مرده را از نوزاد ۱۰ماهه جدا کردند

خبر کوتاه

پزشکان در بیمارستانی در ایلینوی، کودکی را که با چهار پا و ستون فقرات معیوب به دنیا آمده بود، مورد جراحی قرار دادند. در جریان این عمل جراحی که توسط یک تیم ۵۰ نفره صورت گرفت، پزشکان توانستند دست و پای اضافه و دیگر اجزای مضاعف این نوزاد ۱۰ ماهه را که بازماندۀ یک قل دیگر توسعه نیافته بود، از وی جدا کنند.

این نوزاد دومینیک نام دارد و پزشکان می گویند از این پس می تواند زندگی عادی خود را ادامه بدهد. نام خانوادۀ دومینیک که اهل ساح عاج است از سوی مسئولان بیمارستان اعلام نشده است.

تیم پزشکی بیمارستان ایلینویز از زمان تولد، دومینیک را تحت نظر داشتند و هزینه های اقامت خانوادۀ وی نیز طی مدتی که در آمریکا برای این جراحی حضور داشتند، توسط بیمارستان پرداخت شده است.