پوجدمون: تعلیق خودگردانی کاتالونیا یک کودتا است

پوجدمون: تعلیق خودگردانی کاتالونیا یک کودتا است
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط

موضوع داغ

مطالب بیشتر درباره

کاتالونیا