همراهی پرنس ویلیام و لیدی گاگا در کمپین کمک به بیماران با مشکلات روحی

همراهی پرنس ویلیام و لیدی گاگا در کمپین کمک به بیماران با مشکلات روحی
نگارش از Euronews

شاهزاده ویلیام در ارتباط با تاسیس کمپینی برای کمک به بیمارانی با مشکلات روحی و روانی با لیدی گاگا، ستاره موسیقی پاپ گفت و گویی از طریق فیسبوک انجام داده که در این گفت و گو لیدی گاکا از مشکلات روحی خود

شاهزاده ویلیام در ارتباط با تاسیس کمپینی برای کمک به بیمارانی با مشکلات روحی و روانی با لیدی گاگا، ستاره موسیقی پاپ گفت و گویی از طریق فیسبوک انجام داده که در این گفت و گو لیدی گاکا از مشکلات روحی خود سخن می گوید.

این گفت و گوی ویدئویی روی صفحه فیسبوک خانواده سلطنتی منتشر شد. لیدی گاگا در ارتباط با دلیل همراهی اش با این کمپین می گوید: «برای این است که برای من توضیح دادن این موضوع که هر روز بیدار می شوم و با احساس ناراحتی به روی صحنه می روم بسیار سخت است. شرم بسیاری با افرادی که دارای مشکلات روحی هستند همراه است.»

در این کمیپن قرار است افراد سرشناس که با مشکلاتی مشابه مواجه هستند از مشکلات روحی خود سخن بگویند تا اهمیت سخن گفتن در این رابطه را رواج دهند.

پرنس ویلیام نیز گفت: «کمپین صحبت کردن درباره مشکلات روحی و ذهنی خوب است، برای این است که نشان دهیم که صحبت کردن در این رابطه بسیار مهم است و فرد در ارتباط با آنچه می گوید، قضاوت نمی شود. این بسیار مهم است که واضح و راحت و بدون ترس و تابو از مشکلات خود سخن بگوییم چیزی که سبب می شود مشکلات بیشتری را پشت سر بگذاریم.»

روز دوشنبه شاهزاده هری، نوه ملکه بریتانیا نیز در گفت و گویی از مشکلات روحی خود بعد از مرگ مادرش سخن گفت.
او گفته است پس از مرگ پرنسس دیانا به دلیل بحران روحی تحت مشاوره روانی بوده و به همین دلیل است که خیریه ای برای کمک به بیماران روانی تاسیس کرده است.

مطالب مرتبط