واکنش به تصمیم به برپایی انتخابات زودهنگام در بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش به تصمیم به برپایی انتخابات زودهنگام در بریتانیا

شهروندان پایتخت بریتانیا بر این باورند که درخواست ترزا می، نخست وزیر این کشور برای برپایی انتخابات زودهنگام پارلمانی اقدامی زیرکانه است با این حال درباره اثر آن نظراتی متفاوت دارند. قرار است این انتخابات روز هشتم ژوئن برپا شود.

یکی از شهروندان می گوید: «کار درستی است اگر 21 درصد رای در نظرسنجی ها داشته باشید به جای داشتن اکثریتی کوچک و پس انداز اندکی از بودجه خود، می توانید شانس پیروزی داشته باشید.»

شهروند موافق دیگری می گوید: «به نظرم این حرکتی درستی از طرف او است. این کار تمام مشاجرات بر سر برگزیت را کنار گذاشته و باید به پارلمان مراجعه شود. زیرا این کشور باری دیگر حرفی برای گفتن دارد.»

این رای گیری پس از همه پرسی بر سر ترک عضویت اتحادیه اروپا باری دیگر جامعه بریتانیا را دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است.

یکی از مخالفان این انتخابات می گوید: «به نظر ما وقتی که اپوزیسیون بسیار ضعیف است و رقیب معتبری وجود ندارد او به عمد این کار را می کند. ما فکر می کنیم این خبری بدی برای کشور است.»

شهروند دیگری می گوید: «فکر نمی کنم که به نفع کشور باشد. این به نفع خودش و دولتش است و فکر نمی کنم هرگز منافعی برای کشور داشته باشد. ممکن است چیزی باشد که دوباره دو دستگی ایجاد کند ولی ما باید صبر کنیم و نتیجه را ببینیم.»

نخست وزیر بریتانیا امیدوار است که بتواند با کسب کرسی های بیشتر در پارلمان در مسیر خروج از اتحادیه اروپا دولت را تقویت کند. با این حال احتمال می رود که با مشارکت گسترده مخالفان برگزیت خانم می نتیجه ای عکس کسب کند.